Bewindvoering 2018-03-28T13:51:19+00:00

Bewindvoering

Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend onvoldoende zelfstandig hun financiële belangen kunnen behartigen. Deze maatregel wordt ingesteld door de kantonrechter. Deze aanvraag doen wij voor u.

In welke situatie(s)?

Bewindvoering kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Bewindvoering wordt in de meeste situaties aangevraagd als u:

 • lichamelijk of geestelijk niet in staat bent om uw financiën zelfstandig te beheren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Alzheimer, blindheid, langdurige ziekenhuisopname, verstandelijke beperking of een verslavings problematiek.
 • zich zorgen over geld maakt
 • stress ervaart als u aan geldzaken denkt
 • uw financiële overzicht kwijt bent
 • het moeilijk vindt om formulieren in te vullen
 • schulden heeft
 • schuldhulpverlening moeizaam verloopt

Bovengenoemde situaties kunnen ook van toepassing zijn op iemand in uw omgeving.

De werkzaamheden van een bewindvoerder

De werkzaamheden die 038BewindZorg voor u uitvoert komen overeen met de wettelijke eisen die daaraan gesteld zijn.

Voordat u besluit dat 038BewindZorg uw bewindvoerder wordt, heeft u eerst een (gratis) intake gesprek. Dit intake gesprek vind bij u thuis plaats. Tijdens het intake gesprek:

 • kijken wij samen of bewindvoering voor u passend is
 • vullen samen met u het aanvraagformulier in
 • vullen het verzoek tot onder bewindstelling

Let op: Tijdens de intake wordt nog geen administratie van u meegenomen of overgenomen. Dit gebeurt pas als het beschermingsbewind ook daadwerkelijk is uitgesproken door de rechter.

Wat doet 038BewindZorg tijdens de periode dat u bij ons onder bewind staat. Het is belangrijk dat u van te voren weet wat u kunt verwachten. Daarom ziet u hieronder een overzicht van de (meest voorkomende) werkzaamheden. 038Bewindzorg:

 • brengt uw vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in kaart
 • beheert uw bankrekening(en)
 • zorgt dat alle vaste lasten worden betaald
 • schrijven bedrijven aan, zodat zij weten dat zij uw post naar 038BewindZorg kunnen sturen
 • doet uw belastingaangifte in box 1
 • vraagt, indien van toepassing, uw kwijtscheldingen van heffingen aan
 • vraagt, indien van toepassing, uw aanvragen voor huur- en zorgtoeslag aan
 • treft, indien van toepassing, afbetalingsregelingen
 • stelt jaarlijks een financiële rapportage op, die voor u en de kantonrechter is bedoeld
 • maakt uw inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen inzichtelijk
 • vraagt, indien van toepassing, een schuldhulpverleningstraject aan